ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತೀರಿ. - ಅಜ್ಞಾತ
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತೀರಿ. - ಅಜ್ಞಾತ

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ವೈಫಲ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ…
ನೀವೇ ತಳ್ಳಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. - ಅಜ್ಞಾತ
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ನೀವೇ ತಳ್ಳಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. - ಅಜ್ಞಾತ

ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಿಷಯ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ…
ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನವು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. - ಅಜ್ಞಾತ
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನವು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. - ಅಜ್ಞಾತ

ನೀವು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ! ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಬರಬಹುದು. ನಮ್ಮ…
ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಯು ಅಡೆತಡೆಗಳಲ್ಲದೆ ಗುರಿಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು. - ಅಜ್ಞಾತ
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಯು ಅಡೆತಡೆಗಳಲ್ಲದೆ ಗುರಿಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು. - ಅಜ್ಞಾತ

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು…
ಸಂತೋಷವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ, ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. - ಅಜ್ಞಾತ
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಸಂತೋಷವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ, ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. - ಅಜ್ಞಾತ

ಇತರರು ತಮಗಿಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ…
ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. - ಅಜ್ಞಾತ
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. - ಅಜ್ಞಾತ

ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. - ಅಜ್ಞಾತ
ಇದು ಕಠಿಣವಾಗಲಿದೆ, ಆದರೆ ಕಠಿಣ ಎಂದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. - ಅಜ್ಞಾತ
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಇದು ಕಠಿಣವಾಗಲಿದೆ, ಆದರೆ ಕಠಿಣ ಎಂದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. - ಅಜ್ಞಾತ

ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕನಸುಗಳಿವೆ…
ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. - ಅಜ್ಞಾತ
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. - ಅಜ್ಞಾತ

ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಾವದಿಂದಾಗಿ. ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ…
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. - ಅಜ್ಞಾತ
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. - ಅಜ್ಞಾತ

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. - ಅಜ್ಞಾತ
ಜೀವನವು ಕಠಿಣವಾದಾಗ, ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡಿ. - ಅಜ್ಞಾತ
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಜೀವನವು ಕಠಿಣವಾದಾಗ, ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡಿ. - ಅಜ್ಞಾತ

ಜೀವನವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲ…
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವುದು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. - ಅಜ್ಞಾತ
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಇಂದು ನಿಮಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವುದು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. - ಅಜ್ಞಾತ

ನಿಮ್ಮ ಆರಾಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಲಿಯಬಹುದು…
ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. - ಅಜ್ಞಾತ
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. - ಅಜ್ಞಾತ

ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಎದುರಿಸಲು ಕೆಲವು ನಿಜ ಜೀವನದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು…